Prostatacancer
Sundare livsstil minskar risken at dö i  prostatacancer.
Risken för Prostatacancer kan minskas genom ett dagligt intag av D-vitamin, motion och förändringar av kosten. Att sluta röka, börja motionera och undvika hög konsumtion av ägg hör till de åtgärder som hade störst betydelse , visar ny forskning. Bäst prognos har de patienter som alltid haft en sund livsstil.
Uppkomst av prostatacancer
Ett av mysterierna kring prostatacancer är att uppkomsten av sjukdomen inte tycks påverkas av alkohol, tobak, övervikt och för lite motion. Det är annars ett vanligt mönster vid en lång rad välfärdssjukdomar.
Minskar dödligheten
Nu har forskare vid Harvarduniversitetet i USA upptäckt att en sundare livsstil däremot påtagligt kan minska dödligheten bland patienter som redan har fått en diagnos.
Samma forskargrupp visar att en ganska måttlig mängd motion radikalt ökar överlevnaden.
Rönen byggde på en av världens största koststudier, Health professionals follow up study.
I decembernumret av tidskriften Cancer prevention research skriver forskarna att de även studerat effekten av andra livsmedel på män med prostatadiagnos.
Kostens påverkan på prostatacancer
De som åt 2,5 ägg i veckan löpte 81 procent högre risk att dö än de som bara åt ett halvt ägg.
Uppgifterna bygger på 27 607 män som följts mellan 1994 och 2008.
De som åt mest kyckling och nötkött hade också förhöjd risk men där var den statistiska säkerheten lägre.
Mat med högt GI och matens fiberinnehåll påverkade däremot inte dödligheten i prostatacancer.
Motion minskar risken att dö i nästan alla sjukdomar.
Minst 90 minuters promenad per vecka i ganska raskt gångtempo minskade risken att dö i förtid, inte bara av prostatacancer, med 46 procent. Den som i stället tränade energiskt i tre timmar minskade dessutom risken för att dö i sin prostatacancer med 61 procent.
– Det är ett jätteviktigt budskap till patienterna att motion och livsstil kan ha betydelse. Det är något som går att ta fasta på i stället för att bara kunna ångra vad man åt för 30 år sedan. Det är först nu som de stora studierna varit i gång så länge att man kan se dessa resultat, säger Andreas Pettersson som forskar kring prostatacancer på Harvard universitetet. Den ökande användningen av PSA-tester gör att allt fler män blir symtomfria bärare av lindrig prostatacancer som inte behandlas.
I Sverige beräknas totalt 48 000 män leva med sjukdomen.
Jonas Hugosson som är överläkare på Sahlgrenska sjukhuset misstänker att livsstilsfaktorer
kan ha betydelse även vid uppkomsten av sjukdomen.
– Det är väldigt svårt att mäta effekter av motion på dödligheten i prostatacancer. Det beror på att den som motionerar minskar sin risk att dö i nästan alla sjukdomar. Är man frisk och överlever tillräckligt länge så löper man till slut en ökad risk att dö i prostatacancer som är starkt åldersrelaterat.
Sund livsstil
Harvardforskarnas nya fynd tyder också på att de som haft en sund livsstil både före och efter diagnosen hade allra bäst prognos.
Lykopen
Det röda ämnet i tomater har kopplats till 60 procents minskad risk för allvarlig prostatacancer. Mest innehåll av Lykopen finns i tomatpuré och krossade tomater och inte som man kanske tror i hushållstomater.
Kaffe
Mer än sex koppar kaffe per dag minskade risken för allvarlig prostatacancer med 60 procent.
Soja
Japanska  sojarätter som tofu och natto har länge pekats ut som en tänkbar orsak till att japanska män sällan dör i prostatacancer.
D-vitamin
Män med högre halt D-vitamin i blodet löper mindre risk för prostatacancer.

Produkter för din hälsa och välbefinnande
Många är i dag orörliga på grund av stelhet och värk, daglig motion är viktig för alla och vår förhoppning är att med hjälp av en bättre kost och våra hälsoprodukter ska du kunna komma tillbaka till daglig motion och mindre värk.

Läs mer om produkterna och beställ på hemsidan...
Se mer info på  www.bravara.se
Beställ på
www.nyponpulver.com

Nyponpulver

Chia-pulver Eco

Magnetarmband

Back On Track

MSM Original

Hundprodukter

Nyhetsbrev

  Home

Chia Frön

Magnetmadrass

Magnethalsband

Smärtlindring

Q10

Hästprodukter

Probiotika

D-vitamin