Transfetter
- Värst för hjärta och blodkärl
M
en transfetter skapar också inflammationer i kroppen
Transfetter finns i mindre mängder i kött och mjölk från idisslande djur, men det stora problemet är att livsmedelsindustrin tillverkar transfetter genom att flytande växtoljor, som innehåller omättade fettsyror, genomgår en särskild process för att ge fasta och stabila produkter, men resultatet blir samtidigt att de kleggar igen människors blodkärl. Resultatet blir att molekylerna blir raka i stället för krokiga. Då blir oljorna halvflytande, som smör i rumstemperatur, och mycket hållbara.
I Danmark är industriellt framställt transfett förbjudet sedan sex år.
- Det finns ju väldigt bra bevis för att transfetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, säger Steen Stender som är professor och överläkare vid Gentofte Amtssykehus i Danmark.
Det finns flera stora befolkningsstudier på sammanlagt över hundratusen personer som entydigt visar att folk som äter mycket transfett i högre grad drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Dessutom finns mindre studier, där läkare har mätt olika värden på människor som äter mycket transfett och jämfört dem med andra.
Det visar att folk som äter transfett får högre halter av det "onda" kolesterolet LDL och lägre halter av det "goda" kolesterolet HDL.
Men denna effekt räcker inte till för att förklara den mängd av hjärt- och kärlsjukdom som syns i befolkningsstudierna. Det måste finnas andra effekter.
De visar att transfetterna bidrar till inflammation i kroppen. Den senaste tiden har allt fler nya rön visat att inflammation hör intimt samman med hjärt- och kärlsjukdom.
Flera studier pekar också på att transfetterna nästlar sig in i blodkärlens innerväggar och på så sätt får kärlen att fungera sämre.
Transfetterna sätter sig i cellernas yttermembran, och påverkar antagligen kroppens komplexa samspel på en rad olika vägar.
Dariush Mozafarrians och hans kollegers slutsats är att konsumenter ska lära sig att undvika produkter med transfetter.
Se upp när du handlar och gå igenom ditt kök, det finns anledning att kasta allt som innehåller transfetter, du hittar det på innehållsföreteckningen.

Hälsoprodukter på  Internet
Magnetarmband För ökad blodcirkulation och styrka.
Magnethalsband Bättre blodcirkulation, styrka, ballans och återhämtning.
Magnetsulor
För ballans och stela muskler under dagen.
Hålfotsmagneter mot sendrag och spända muskler under natten.
Magnetmadrass
för spända muskler och bättre sömn.
Kuddinlägg med magneter
för stel nacke och sömnproblem.
Pain@way Nyponpulver För värk i leder
Chiapulver Eco med Omega 3 Bra för hjärta och hjärna
MSM pulver original  Stärker immunförsvaret innehåller svavel
Probiotika Orginal 45 Miljarder nyttiga bakterier per kapsel, för bättre funktion i tarm och mage.
Vattenlöslig Q10 Styr energiproduktionen i cellerna
Coral mineral Tillför havsmineraler, höj PH-värdet
Magnitiserat vatten Ger mer energi, för Pet-flaska

Nässelpulver
Basisk mineralrik grönsak

Läs mer om produkterna och beställ på hemsidan...
Se mer info på  www.bravara.se
Beställ på
www.nyponpulver.com

*    Klicka här för att läsa, beställa eller avbeställa våra nyhetsbrev

Nyponpulver

Chia-pulver Eco

Magnetarmband

Back On Track

MSM Original

Hundprodukter

Nyhetsbrev

  Home

Chia Frön

Magnetmadrass

Magnethalsband

Smärtlindring

Q10

Hästprodukter

Probiotika

D-vitamin