Sömnproblem?
Svårt att sova? dålig sömn? trött och aldrig utvilad?
Så får du bättre sömn

Störd sömn och trötthet ökar risken för långtidssjukskrivning. I linje med det ökar god sömn chanserna att komma tillbaka till arbetet. Svårt att sova på nätterna? Se då till att ta tag i sömnproblemen i tid. Du kan nämligen vara i riskzonen för att bli långtidssjukskriven.
- Sammanbrott i hälsa, som ibland kan vara dramatiska, börjar ofta med sömnsvårigheter, säger Aleksander Perski, sömnforskare och docent vid Karolinska institutet, KI och Institutet för psykosocial medicin, IPM.
Tillsammans med kollegan Thorbjörn Åkerstedt, sömnforskare och professor vid KI och IPM, har han lett studier som visar att ihållande störd sömn ökar risken för långtidssjukskrivning med 86 procent. För den som upplever trötthet eller håglöshet minst en gång i veckan ökar risken med mer än 100 procent, det vill säga risken för långtidssjukskrivning dubbleras.
Parallellt undersökte forskarna kopplingen till återgång till arbetet. Om sömnstörningen försvann minskade långtidsfrånvaron med 13 procent, om tröttheten försvann med 18 procent.
Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering är trötthet en av de två vanligaste anledningarna till läkarbesök. Aleksander Perski tycker det är dags att problemet tas på allvar eftersom sömnbrist i längden kan leda till diabetes, infarkt, depression och utbrändhet.
- Stressrelaterad insomning är mycket vanligt, men för det finns ingen behandling att få, säger Aleksander Perski.
Samtidigt har Stressmottagningen där han själv är chef provat en metod baserad på kognitiv beteendeterapi, KBT. Med väldigt goda resultat, enligt Perski.
- I USA är KBT den vanligaste behandlingen av sömnproblem, men tyvärr har den inte använts i Sverige.
På sex år har 600 patienter genomgått behandlingen som normalt består av sex till tio gruppträffar. Först kartläggs sömnproblemen med en sömndagbok. Därefter tillämpas olika tekniker för att varva ner och bygga upp sömnrutiner.
- Den absolut största sömnfienden är tankar om nästa dag. Under natten ligger folk vakna och försöker förbereda sig och komma på lösningar på problem. För att bryta kan man till exempel skriva listor över vad man ska göra imorgon, säger Aleksander Perski.
Studien bygger på SCB:s och Arbetsmiljöverkets arbetsmarknadsundersökning från år 2001, kopplat till sjukfrånvaroregistret år 2003. 8.300 personer var med från starten då sömnaktivitet och upplevd trötthet eller håglöshet registrerades. Drygt ett år senare syntes i den undersökta gruppen 147 långtidssjukskrivningar på mer än 90 dagar och 952 medellånga sjukskrivningar på mer än 14 dagar.
- Att vi tittar på det här sambandet beror på att tidigare studier visat en koppling mellan de stora ökningarna av sjukfrånvaro under 1990-talet och störd sömn och trötthet, säger Thorbjörn Åkerstedt.

Produkterna för ditt välbefinnande, beställ på hemsidan...
Se mer info på  www.bravara.se
Beställ på
www.nyponpulver.com


Produktinformation
Se under respektive produkt på hemsidan med klickbara bilder för mer information.
Pain@way Nyponpulver För värk i leder
Chiapulver Eco med Omega 3 Bra för hjärta och hjärna
MSM pulver original  Stärker immunförsvaret
Probiotika Orginal 45 Miljarder nyttiga bakterier per kapsel
Vattenlöslig Q10 Styr energiproduktionen i cellerna
Coral mineral Tillför havsmineraler, höj PH-värdet
Magnitiserat vatten Ger mer energi, för Pet-flaska
Nässelpulver Basisk mineralrik grönsak
Knäskydd med magneter Ökar blodcirkulationen minskar värk
Magnetarmband
För ökad blodcirkulation
Sportarmband med magneter För golfspelare, greppa säkrare, svinga smidigare
Magnethalsband Bättre styrka, ballans och återhämtning
Magnetsulor
För stela muskler
Hålfotsmagneter mot sendrag och spända muskler
Magnetmadrass för spända muskler och bättre sömn
Kuddinlägg med magneter för stel nacke och sömnproblem
Pain@way magnetband  För värk i handleder
Ryggmagnetbälte
Vid värk i rygg och spända muskler
Sidentäcke för bättre sömn Tar inte åt sig kvalster och pollen
Nackskydd med keramiska fibrer För spänningsvärk i nacke

Nyponpulver

Chia-pulver Eco

Magnetarmband

Back On Track

MSM Original

Hundprodukter

Nyhetsbrev

  Home

Chia Frön

Magnetmadrass

Magnethalsband

Smärtlindring

Q10

Hästprodukter

Probiotika

D-vitamin