Magnetprodukter
Magneterarmband, magnetsulor, magnetmadrass ger minskad smärta

SBU* bekräftar i sin rapport ”METODER FÖR BEHANDLING AV LÅNGVARIG SMÄRTA" att sammantaget visar ett antal studier där magnetbehandling ger minskad smärta.
Två studier visade viss smärtlindring av magneter, applicerade som kuddar eller band, vid artros.
Även vid långvariga smärttillstånd som orsakats av polio och diabetesneuropati har magnetbehandling med magnetsulor lett till viss förbättring av smärta i interventionsgrupperna, men det är oklart hur blindning och placeboeffekter inverkat. Harlow och medarbetare kunde dock, genom att även analysera om patienten genomskådat blindningen, visa att skillnaden i smärtlindring inte enbart var placeboeffekt. 
Patienter med fibromyalgi som sov på magnet madrasser jämfördes med dem som sov på madrasser utan magnetfält. I båda studierna hade interventionsgrupperna förbättrats vid smärtskattning direkt efter fyra respektive sex månaders behandling jämfört med placebogruppen. Den kompletta rapporten finns på: www.sbu.se  En studie med medelhögt och en med lågt bevisvärde jämförde.

Hälsoprodukter på  Internet
Magnetarmband För ökad blodcirkulation och styrka.
Magnethalsband Bättre blodcirkulation, styrka, ballans och återhämtning.
Magnetsulor
För ballans och stela muskler under dagen.
Hålfotsmagneter mot sendrag och spända muskler under natten.
Magnetmadrass
för spända muskler och bättre sömn.
Kuddinlägg med magneter
för stel nacke och sömnproblem.
Pain@way Nyponpulver För värk i leder
Chiapulver Eco med Omega 3 Bra för hjärta och hjärna
MSM pulver original  Stärker immunförsvaret innehåller svavel
Probiotika Orginal 45 Miljarder nyttiga bakterier per kapsel, för bättre funktion i tarm och mage.
Vattenlöslig Q10 Styr energiproduktionen i cellerna
Coral mineral Tillför havsmineraler, höj PH-värdet
Magnitiserat vatten Ger mer energi, för Pet-flaska

Nässelpulver
Basisk mineralrik grönsak

Hälsoprodukter på  Internet
Se under respektive produkt på hemsidan med klickbara bilder för mer information.
Pain@way Nyponpulver För värk i leder
Chiapulver Eco med Omega 3 Bra för hjärta och hjärna
MSM pulver original  Stärker immunförsvaret
Probiotika Orginal 45 Miljarder nyttiga bakterier per kapsel
Vattenlöslig Q10 Styr energiproduktionen i cellerna
Coral mineral Tillför havsmineraler, höj PH-värdet
Magnitiserat vatten Ger mer energi, för Pet-flaska
Nässelpulver 275 gr Basisk mineralrik grönsak
Knäskydd med magneter Ökar blodcirkulationen minskar värk
Magnetarmband
För ökad blodcirkulation
Sportarmband med magneter För golfspelare, greppa säkrare, svinga smidigare
Magnethalsband Bättre styrka, ballans och återhämtning
Magnetsulor
För stela muskler
Hålfotsmagneter mot sendrag och spända muskler
Magnetmadrass för spända muskler och bättre sömn
Kuddinlägg med magneter för stel nacke och sömnproblem
Pain@way magnetband  För värk i handleder
Ryggmagnetbälte
Vid värk i rygg och spända muskler
Sidentäcke för bättre sömn Tar inte åt sig kvalster och pollen
Nackskydd med keramiska fibrer För spänningsvärk i nacke

Läs mer om produkterna och beställ på hemsidan...
Se mer info på  www.bravara.se
Beställ på
www.nyponpulver.com

*    Klicka här för att läsa, beställa eller avbeställa våra nyhetsbrev

 


Lakartidningen
Utdrag från Läkartidningen
Läs mer om…
Slutsatsen blev att smärta vid höft- eller knäartros minskar hos den som bär magnetarmband.

I USA har FDA, motsvarigheten till vår socialstyrelse, godkänt magnetterapi för att påskynda läkning av benbrott.

 Se www.bravara.se under smärtlindring.

Nyponpulver

Chia-pulver Eco

Magnetarmband

Back On Track

MSM Original

Hundprodukter

Nyhetsbrev

  Home

Chia Frön

Magnetmadrass

Magnethalsband

Smärtlindring

Q10

Hästprodukter

Probiotika

D-vitamin