Lök
bra för hälsan.

D
e svavelosande ämnen som får tårkanalerna att svämma över kan skydda mot minst nio olika cancertyper, inklusive bröst-, livmoder, mag-, prostata- och ändtarmscancer.
N
ästan lika hälsosamt är det närbesläktade ämne som ger vitlöken dess karakteristiska arom.
Det rapporterar en internationellt känd forskargrupp från Mario Negri-institutet i Milano efter att ha kartlagt matvanorna hos närmare 10 000 cancerpatienter i Italien och Schweiz. Dessa jämfördes med 15 000 friska personers matvanor.
Lökar (Allium) är ett växtsläkte med omkring 1 250 arter.
Lökväxternas skyddande effekt mot cancer har tidigare noterats i provrörs- och djurförsök. Stora studier på människor har däremot saknats.
Lök anses även skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar. 
Vitlök mot förkylning är en gammal huskur som har stöd i mindre studier. 
Vitlök är också besläktad med Aloe Vera som också stärker immunförsvaret.


Slutsatsen är att höga intag av gul lök signifikant minskade risken för alla cancerformer som studerades, och att även vitlök hade skyddande verkan.
Den grupp som åt mest lök minskade risken för cancer i munhåla och svalg med 84 procent. Samtidigt minskade risken för ändtarmscancer med 56 procent, för cancer i magmunnen med 88 procent, för en sorts strupcancer med 83 procent och för bröstcancer med 25 procent. Samtidigt minskade risken för cancer i livmoder, prostata och njurar
med 73, 71 respektive 31 procent.
- Det är helt underbara resultat. Jag är förvånad över den jättestarka effekten, men det överraskar också att effekten av gul lök tycks vara starkare än av vitlök, säger Alicja Wolk, professor vid Karolinska institutet.
Hon påpekar att studien är mycket stor och att i princip alla resultat som gruppen rapporterat för gul lök är statistiskt säkerställda. Effekten av vitlök är något svagare, med mellan 10 och 57 procents minskad risk för olika cancerformer, och inte lika säker.
I en artikel i American journal of clinical nutrition pekar forskarna själva på att det har varit svårare att bedöma exakt hur mycket vitlök, än mängden gul lök, som personerna i studien ätit.
- Det finns alltid en inbyggd risk för felrapportering när man ber personer att redogöra för sina matvanor. Nu måste man försöka upprepa de här resultaten med en ännu bättre design, säger Alicja Wolk.
För att få den starkaste effekten krävdes i genomsnitt 80 gram gul lök per dag vilket motsvarar en medelstor
lök. Fullt så mycket äter inte svenskar i allmänhet, men även ett lägre intag hade effekt.
- Det här är väldigt intressant. Jag får nästan lust att kasta mig över det här omedelbart och göra egna analyser i vårt svenska datamaterial, säger Alicja Wolk.
Lök har odlats i minst 5 000 år och har länge omgivits av hälsorykten, inte minst för sitt rika innehåll av antioxidanter. Trots mängder av mindre försök har det saknats större studier på människor kring lökväxternas effekt på cancersjukdomar.
Exempelvis finns mer än 100 studier kring det uppmärksammade ämnet lycopens effekt på prostatacancer men bara en tiondel kring vitlökens inverkan, trots att den senare tycks vara starkare.
I våras kom så en rapport från det stora europeiska Epic-projektet som följer 521 457 personer i tio länder för att kartlägga kopplingen mellan kost och cancer.
Slutsatsen var att ett ökat dagligt intag av lök och vitlök med 10 gram kunde minska risken för en typ av magcancer med 30 procent.
Men de 400 fall som studerades varför få för att säkert skingra dimmorna.
De italienska forskarna misstänker nu att det främst är olika svavelföreningar som kan förklara effekten. De har redan tidigare pekats ut som särskilt hälsobringande. Dels genom att föreningarna stimulerar avgiftningsenzymer i levern, dels har de en antibiotisk effekt som anses kunna motverka magcancer.
I gul lök bidrar sannolikt också så kallade flavonoider till en hög antioxidativ aktivitet, resonerar forskarna.
- Fördelen är att den som inte vill vänta på att resultaten bekräftas i nya studier kan börja äta lite mer lök redan nu, i såsen, i en gryta eller rå i en sallad. Lök är billigt, odlas i Sverige och det finns inga risker med att äta mycket, mer än möjligen dålig andedräkt, säger Alicja Wolk.

Andra antioxidanter med bevisa positiv effekt Pain@way Nyponpulver som kosttillskott.

Hälsoprodukter på  Internet
Se under respektive produkt på hemsidan med klickbara bilder för mer information.
Pain@way Nyponpulver För värk i leder
Chiapulver Eco med Omega 3 Bra för hjärta och hjärna
MSM pulver original  Stärker immunförsvaret
Probiotika Orginal 45 Miljarder nyttiga bakterier per kapsel
Vattenlöslig Q10 Styr energiproduktionen i cellerna
Coral mineral Tillför havsmineraler, höj PH-värdet
Magnitiserat vatten Ger mer energi, för Pet-flaska
Nässelpulver 275 gr Basisk mineralrik grönsak
Knäskydd med magneter Ökar blodcirkulationen minskar värk
Magnetarmband
För ökad blodcirkulation
Sportarmband med magneter För golfspelare, greppa säkrare, svinga smidigare
Magnethalsband Bättre styrka, ballans och återhämtning
Magnetsulor
För stela muskler
Hålfotsmagneter mot sendrag och spända muskler
Magnetmadrass för spända muskler och bättre sömn
Kuddinlägg med magneter för stel nacke och sömnproblem
Pain@way magnetband  För värk i handleder
Ryggmagnetbälte
Vid värk i rygg och spända muskler
Sidentäcke för bättre sömn Tar inte åt sig kvalster och pollen
Nackskydd med keramiska fibrer För spänningsvärk i nacke

Läs mer om produkterna och beställ på hemsidan...
Se mer info på  www.bravara.se
Beställ på
www.nyponpulver.com

*    Klicka här för att läsa, beställa eller avbeställa våra nyhetsbrev

Nyponpulver

Chia-pulver Eco

Magnetarmband

Back On Track

MSM Original

Hundprodukter

Nyhetsbrev

  Home

Chia Frön

Magnetmadrass

Magnethalsband

Smärtlindring

Q10

Hästprodukter

Probiotika

D-vitamin