Nyponpulver
Pain@way Nyponpulver är en stark antioxidant
Rik på många av de vitaminer, mineraler och spårämnen som kroppen behöver för hälsa och ökat välbefinnande.
Nypon är bl a en av de frukter som har de allra högsta halterna av B-vitaminet folat, vilket Lena Strålsjö har studerat i sitt doktorandarbete vid SLU. Folatbrist hos den vuxna människan orsakar blodbrist, försämrat immunförsvar och förändringar i slemhinnorna. Det finns även studier som visar att den som är deprimerad ofta har låga halter av folat/folsyra.
Pain@way Nyponpulver är en ren natur- produkt; ett nyponpulver av nyponskal och nyponkärnor.
Till produkten används endast vilt växande nypon från bergen i Chile, där jorden inte är använd för jordbruk med konstgödsel och besprutning eller förorenad av avgaser från bilar och industri.
I detta område, på den höga höjd som nyponen plockas, existerar inte den insekt som livnär sig på nypon och därför är produkten helt fri från mask. Förmodligen är nypon från detta område den enda maskfria nyponprodukten som finns att köpa.
Pain@way Nyponpulver är ugnstorkade i låg temperatur, ej över 42 grader för att bevara innehållet av C- och B-vitamin. För ett effektivt bevarande av vitaminerna gäller det att snabbt få ner vattenhalten vid en jämn och lagom temperatur. Vid ugnstorkning har man full kontroll över torkprocessen.
Pain@way Nyponpulver lindrar ledvärk och är en stark antioxidant som även har haft positiva effekter på allmänna inflammationer i kroppen enligt refferenser från många kunder.
Man kan ofta läsa att frukters positiva effekt sitter i skalen och det ska vara färgade frukter. Nypon innehåller det i särklass högsta antioxidantivärdet av alla frukter: 40 mmol/100 g. Granatäpplen är tvåa med 11 mmol/100 g och blåbär trea med 8 mmol/100 g.
Det är nästan 4 gånger mer än Granatäpple och 5 gånger mer än blåbär.
 

Produkter för din hälsa och välbefinnande
Många är i dag orörliga på grund av stelhet och värk, daglig motion är viktig för alla och vår förhoppning är att med hjälp av en bättre kost och våra hälsoprodukter ska du kunna komma tillbaka till daglig motion och mindre värk.
Se under respektive produkt på hemsidan med klickbara bilder för mer information.

Pain@way Nyponpulver För värk i leder
Chiapulver Eco med Omega 3 Bra för hjärta och hjärna
MSM pulver original  Stärker immunförsvaret
Probiotika Orginal 45 Miljarder nyttiga bakterier per kapsel
Vattenlöslig Q10 Styr energiproduktionen i cellerna
Coral mineral Tillför havsmineraler, höj PH-värdet
Magnitiserat vatten Ger mer energi, för Pet-flaska
Nässelpulver 275 gr Basisk mineralrik grönsak

Läs mer om produkterna och beställ på hemsidan...
Se mer info på  www.bravara.se
Beställ på
www.nyponpulver.com

*    Klicka här för att läsa, beställa eller avbeställa våra nyhetsbrev